Bidrag för att starta ny, utöka eller bygga upp scoutverksamhet

Scoutkårer hamnar ibland i situationer där de behöver utöka, laga eller förnya sin utrustning eller köpa in nya möbler för att inreda i den nya eller utbyggda scoutlokalen. Eller så behöver en ny scoutverksamhet stöd för den första utrustningen.
Scouterna Örebro län har budgeterat en pott med pengar som kommer att finnas till för de kårerna som är i behov av ekonomiskt stöd i dessa frågor
Scouterna Örebro län gör detta för att vi värnar om kårens scoutverksamhet.

Riktlinjer för ansökan av bidrag för att starta nytt, utöka eller bygga upp sin scoutverksamhet

Blankett ansökan av bidrag för att starta ny, utöka eller bygga upp scoutverksamhet