Bidrag till utbildning eller arrangemang

Distriktet har som målsättning att all utbildning så långt som det är möjligt ska vara kostnadsfri. Därför har scoutkåren möjlighet att söka bidrag för sina ledare och scouters utbildning från distriktet. Det finns även möjlighet att söka pengar för deltagande vid arrangemang, exempelvis stora läger eller nationella arrangemang.

Riktlinjer för ansökan av utbildnings och arrangemangsbidrag rev. 2021

Blankett utbildnings och arrangemangsbidrag