Scouterna Örebro län följer Scouternas stadgar.
För Scouterna Örebro län relevanta delar är i huvudsak: §1.2-§1.5, §2.2, §2.4, §4.1, §4.3, §7.1-§7.2, §7.4 samt §8.1-§8.21.

Scouternas stadgar 2020