Reforma 09

Arrangemang och program

Här kan ni läsa lite om vilka distriktsgemensamma arrangemang som anordnas

Bli scout nu

I distriktet arrangeras varje år flertalet olika arrangemang.

Uppdraget att arrangera de flesta av aktiviteterna är utsprida på kårerna och växlar varje år.
De aktiviteter som ligger på våra medlemskårer att arrangera är:
Expeditionen (på våren).
Fredsdagen (runt 21 september).
Nattjakten (runt början av oktober).
JOTA-JOTI (tredje helgen i oktober).

Vill du veta vilken kår som arrangerar vad? Då kan du läsa det i vår arrangemangscykel.

Utöver dessa, arrangerar distriktsstyrelsen:
Distriktsstämma.
Sommaravslutning.
Höstupptakt.
Julavslutning
Samt eventuella kårordförandeträffar.

För distriktets utmanare håller Svartåns Roverlag i en aktivitet varje månad, dessa kan du läsa mer om HÄR.

Vissa år arrangeras även distriktsläger, dessa arrangeras då av en då utsedd lägerkommitté.