Scouternas strategi

På Demokratijamboreen och Scouternas stämma 2014 klubbades Scouternas gemensamma strategi igenom! Under ett och ett halvt års tid pågick arbetet med strategin och här kan du läsa mer om hur det gick till.

I arbetet med Scouternas strategi deltog fler än 6 000 personer som varit involverade och delaktiga.

Läs Scouternas strategi

Här finns Scouternas strategi 2015-2025 som fastställdes vid Demokratijamboreen 2014.

Scouternas-strategi-beslutad

Scouternas strategi folder

Scouternas strategi 2015-2025

Strategiområde A: scouterna utvecklas till förebilder

Strategiområde B: Vi ska överträffa scouternas förväntningar i varje möte

Strategiområde C: Fler ska få uppleva scouting