Blankett rese- och kostnadsersättning

Blanketten kan fyllas i elektroniskt (den räknar och summerar automatiskt) eller för hand. Lämnas in tillsammans med kvitton som styrker utläggen. Utbetalning kommer endast ske vid korrekt ifylld blankett.

Glöm inte att skriva under!

Blankett kostnadsersättning