Målspår

I Scouterna får barn och unga möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och allt vi gör bidrar i olika stor utsträckning till scoutens personliga utveckling. När vi pratar om personlig utveckling i Scouterna menar vi att vi vill hjälpa och stimulera unga människor att utvecklas inom fem olika områden: i tanken, som en del i en grupp, i sina relationer med andra, i sin tro och rent kroppsligt.

14 målspår

För att göra det lättare att hjälpa barn och unga att utvecklas inom dessa fem områden så finns det 14 målspår. Man kan se på målspåren som mål utlagda längs ett spår, som går från spårarscout till roverscout, där varje åldersgrupp får mål som är anpassade till deras nivå och förmåga. Genom att arbeta med målspåren stegras programmet automatiskt i svårighetsgrad från åldersgrupp till åldersgrupp och vi får med alla de fem områdena för personlig utveckling.

Några av målspåren påminner om varandra och är därför grupperade tillsammans och har samma färg. Under en termin är det bra att fokusera på  3-5 målspår. Välj målspår från olika ballonggrupper men tänk på att scouten under en till exempel sin spårartid ska få jobba med alla målspår.

Varje målspår är viktigt och bidrar på sitt särskilda vis till scoutens utveckling, och de kan därför inte ersätta varandra. Tillsammans gör målspåren att scouten lyfter och utvecklas vidare i sitt liv. Alla målspår behövs och om något av målspåren struntas i  lyfter scouten inte lika högt mot skyarna. Går alla ballonger sönder faller hon eller han platt på marken.

Målspår

Ta hand om sin kropp

Målspåret Ta hand om sin kropp handlar om att ha kunskap om hur kroppen påverkas av olika saker, både på insidan och på utsidan. I Scouterna utmanas vi och får tänja våra gränser så att vi får en chans att lära oss vad våra kroppar behöver.

Exempel på aktivitet: Ordna en överlevnadshajk och fundera på hur kroppen reagerar utan näring eller utan viss typ av mat.

Fysiska utmaningar

Den som vågar utmana sig själv har alla chanser att vinna, lära sig mer om sig själv och utvecklas på alla möjliga och omöjliga sätt. Målspåret Fysiska utmaningar handlar både om stora saker som att genomföra en fjällvandring eller en segling, men också att tänja sina gränser genom att prova klättring, pyssla eller fixa något hantverk.

Exempel på aktivitet: Prova på en ny utmaning, till exempel tenntrådsbroderi, havskajak, origami, klättring, smide eller mountainbike.

Förståelse för omvärlden

Scouterna vill bidra till att skapa en bättre värld. Det är lätt att tänka att det betyder att vi vill utrota fattigdom och skapa fred på jorden – och det stämmer, Scouterna är en fredsrörelse. Lika viktigt är det också att tänka på vår närmiljö som omvärlden. För målspåret Förståelse för omvärlden handlar både om det som är nära och det som är långt borta. Det handlar om att förstå varför det finns orättvisor i världen och hur man på bästa sätt kan leva för att förebygga nya orättvisor och minska de som råder. En människa kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Exempel på aktivitet: Gör charader som bygger på Milleniemålen. Låt scouterna gissa vilket milleniemål som gestaltas.

 

Känsla för naturen

För många är friluftsliv synonymt med scouting. Vår verksamhet bedrivs ofta ute i naturen och för Scouterna är friluftslivet ett sätt att hjälpa unga människor att utvecklas. Genom målspåret Känsla för naturen upptäcker vi naturen och lär oss att känna trygghet i den och att använda den som ett andrum för att få ny kraft och energi. Genom att lära känna naturen får du också en relation till den och vill ta hand om den.

Exempel på aktivitet: Låt scouterna plocka fina naturföremål som ni sedan använder som pysselmaterial. Tänk på att det går bra att fortsätta vara ute när det är dags för pysslet!

Aktiv i samhället

Målspåret Aktiv i samhället hänger tätt ihop med att utveckla en känsla för naturen och att få en förståelse för omvärlden. Att vara aktiv i samhället handlar också om demokrati och att se till att bidra i beslut som rör dig – i Scouterna och i världen omkring dig. Vi vill att scouterna engagerar sig i frågor som de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre värld.

Exempel på aktivitet: Tag kontakt med Stadsmissionen eller liknande organisation och diskutera vad ni kan bidra med i deras verksamhet.

Relationer

I Scouterna vill vi ge barn och unga de verktyg som behövs för att utveckla bra relationer till jämnåriga, yngre och äldre. Det är det som målspåret Relationer handlar om. Genom att jobba med målspåret får scouterna fundera, diskutera och umgås med andra människor så att de kan få en större förståelse och lätt visa vad de känner och tycker.

Exempel på aktivitet: Gör rollspel eller charader och uttryck känslor. Börja med att överdriva känslorna och spela dem mindre och mindre. Hur lite behövs för att de andra ska förstå vilken känsla det är?

Aktiv i gruppen

I Scouterna arbetar vi mycket i grupper. Särskilt de små grupperna får mycket plats, eftersom vi fokuserar på patrullarbete. Därför är det viktigt att man försöker tänka på hur man ska bete sig i en grupp, och hur man själv bidrar. Målspåret Aktiv i gruppen handlar mycket om precis det – att ta en aktiv roll i patrullen utifrån sina egna förutsättningar. Kombinationen av flera scouter som är aktiva i gruppen och ett bra ledarskap är förutsättningar för ett bra samarbete.

Exempel på aktivitet: Ge alla scouter i patrullen en påhittad funktionsnedsättning, till exempel att vara döv, stum, inte kunna gå eller bara ha en arm, och prova att laga mat och äta tillsammans.

Ledarskap

Ledarskap är en viktig och naturlig del av scouting. Redan som spårarscout får man börja öva på att leda sina kompisar och allt eftersom man växer utvecklas ledarskapet. Målspåret Ledarskap handlar om att ge scouterna tillfälle att öva på att leda andra och att se och motverka till exempel härskartekniker och annat som hämmar gruppens utveckling.

Exempel på aktivitet: Låt en scout leda patrullen i en lek, ansvara för att sätta upp ett tält eller hålla i en ceremoni eller andakt.

Problemlösning

Genom att arbeta med målspåret Problemlösning får scouterna erfarenhet och lär sig olika metoder för problemlösning som passar både i och utanför Scouterna. Det kan handla om både praktiska och teoretiska problem som behöver en lösning.

Exempel på aktivitet: Anordna en organisationstävling med kluriga uppgifter att lösa.

Fantasi och kreativt uttryck

Målspåret Fantasi och kreativt uttryck handlar om att försvinna in i fantasins förtrollade värld och låta kreativiteten flöda. Det kan göras på massor av olika sätt. Det kan handla om att sjunga och spela teater, men också att skapa teman till en hajk, lära sig sticka, tillverka något i läder eller göra en egen bilderbok.

Exempel på aktivitet: Låt scouterna skapa och leva sig in i patrullnamn, patrullsymbol och terminsteman. Bygg tillsammans ett symboliskt ramverk för er avdelning.

 

Kritiskt tänkande

Vi lever i ett informations-samhälle med ett ständigt överflöd av intryck och budskap. Då är det viktigt att kunna sålla och vara kritisk till den information vi får. Målspåret Kritiskt tänkande handlar om att ta till sig information och budskap från olika håll och sedan kunna analysera informationen och bilda sig en egen uppfattning utifrån den.

Exempel på aktivitet: Ge era scouter ett gäng uppgifter. Låt scouterna granska rimligheten i uppgifterna och se om det alltid går att lita på ledaren.

Egna värderingar

Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och varifrån vi kommer. De handlar om vår identitet och växer fram från att vi är små. Värderingarna avgörs av vad vi tycker är viktigt. Hur lever vi och hur vill vi leva våra liv? Framför allt handlar värderingarna om hur vi vill leva tillsammans med andra. Målspåret Egna värderingar fokuserar på våra egna personliga ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund.

Exempel på aktivitet: Försätt scouterna i situationer där de kanske tvingas bryta mot sina värderingar, till exempel genom rollspelsövningar. Reflektera efteråt hur det kändes.

Existens

Att prata om livets stora frågor är också ett sätt att lära känna sig själv. Att tvingas fundera på vad du tror på eller vilken typ av liv du lever gör att du känner dig tryggare i vem du är och det blir lättare att ta ställning även utanför Scouterna. Därför jobbar vi med med målspåret Existens. Kom ihåg att inga frågor är för stora för att pratas om, så se till att allas funderingar blir tagna på allvar.

Exempel på aktivitet: Upplev fenomen och starka naturupplevelser tillsammans, till exempel att havet är stort, norrsken, stjärnhimlen osv. Upplevelser likt detta kan bidra till att funderingar om min roll och plats i världen väcks.

 

Självinsikt och självkänsla

För att utvecklas behöver du lära känna dig själv, och det gör vi med målspåret Självinsikt och självkänsla. Självinsikt betyder att känna sig själv, att veta vad just du tycker om att göra, vad du tycker är viktigt, vad du känner och vad du klarar av. Självkänsla är att veta att du duger som du är. Både självinsikt och självkänsla är viktigt både för att må bra och för att lyckas med det man vill göra i livet.

Exempel på aktivitet: Lägg märke till hur ni hanterar stressade situationer på en hajk eller ett läger, ge feedback till varandra efter och diskutera olika sätt att hantera stress.