Förträff Demokratijamboree 2022

27 september, 2022 av Albin Edlund
Demokratijamboree tillika Scouternas stämma närmar sig med stormsteg och vi vill ju såklart att så många kårer som möjligt skickar representanter både som ombud för att vara med och fatta beslut som gör vår rörelse ännu bättre, men också som deltagare för att träffa andra scouter, gå på workshops eller länsa fikabordet.
För att göra upplevelsen utav demokratijamboreen bättre och kanske tydliggöra lite om vad som faktiskt kommer beslutas om bjuder Scouterna Örebro län in till två förträffar.
Första förträffen är redan nu på onsdag 28 september 18:15 i Hovsta församlingsgård, Kårstavägen 40, andra förträffen är 13 oktober 18:15 i Lillåns församlingshem, Kyrkvägen 4a. Har man möjlighet så ser vi gärna att man kommer på båda förträffarna.
Första förträffen är tanken att vi pratar lite översiktligt om Scouternas stämma och årets handlingar medans vi förträff 2 djupdyker lite mer i handlingarna.
Handlingarna finns redan nu att läsa på Scouternas Hemsida>>
Anmälan till albin.edlund@orebro.scout.se senast dagen innan respektive förträff så vi vet hur mycket fika som behövs.
Demokratijamboree tillika Scouternas stämma som hålls 18-20 november i Aula Magna på Stockholms Universitet är ett av landets största demokratiska möten och är öppna för alla medlemmar, rösträtt på Scouternas stämma har dock enbart ombud, alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Läs mer i Mandatfördelningen>>
Deltagaravgiften för de under 26 år är 700 kronor. Över 26 år kostar det 850 kronor. I deltagaravgiften ingår tillgång till hela Demokratijamboreens programinnehåll, kvällsunderhållning, kaffe och fika (minst 3 fikor!), lunch under lördag/söndag och middag med dessert på lördagen.
Om en bara vill komma till stämman för att rösta/lyssna och inte delta i övrigt programinnehåll kan en anmäla dig som dagsbesökare/dagsombud för 0 kronor. Då ingår inget kaffe, fika eller annan förtäring och inte heller kvällsunderhållning och aktiviteter efter att stämman avslutats.
Tips! Bjud in era lite äldre scouter att åka, antingen som ombud eller enbart deltagare, det brukar uppskattas!