Stadgar

Scouterna Örebro län följer Scouternas stadgar kapitel 8 §8.1 – §8.21 angående Scouternas distrikt.