Distriktsstämma 2021

12 februari, 2021 av Albin Edlund

Kallelse till distriktsstämma

Härmed kallas kårerna i Scouterna Örebro län till distriktsstämma den 11 april 2021.

Vem?

Alla medlemmar i distriktet har rätt att närvara.
Varje kår med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse tre ombud till stämman plus ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är medlemsantalet den 31 december 2020.
Bifogat finns en förteckning över hur många ombud varje kår har rätt att utse.

När?

Söndagen den 11 april klockan 10.00
Det kommer vara möjligt att logga in på Zoom en halvtimme innan stämmans start.
VoteIT kommer öppna läsning tidigast 1 april.

Var?

I år håller vi stämman på distans. Vi kommer använda oss av två webbtjänster den ena är Zoom där vi kommer att ha videokonferensen. Den andra är VoteIT där vi kommer att hantera röstning och diskussioner.

Motioner?

Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman. Motionen ska skickas in senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman.
Motioner till distriktsstämman insändes till rebecka.fredlund@orebro.scout.se senast den 14 mars 2021.

Anmälan?

Anmälan sker kårvis till distriktsordförande Rebecka Fredlund senast söndagen den 28 mars.
Anmälan görs via e-post till rebecka.fredlund@orebro.scout.se
I anmälan skall det framgå för- och efternamn, kår, mailadress samt om en är ombud eller observatör.
När anmälan har gått ut kommer styrelsens IT- ansvariga att skapa en profil på VoteIT åt varje ombud, det kommer även att gå ut ett mail till varje ombud med en länk till det zoomrum vi kommer att använda under stämman.

Osäker inför en digital stämma?

Vi i styrelsen anordnar den 8:e april kl 18:30 en testkväll där du får testa på hur de olika webbtjänsterna fungerar samt hur du kopplar upp dig till dessa. Där vi också kommer kunna besvara eventuella frågor.

Vill du gå på testkvällen anmäler du dig genom formuläret på vår hemsida:
https://orebro.scout.se/kalender/testkvall-infor-distriktsstamman-2021/
senast den 1 april.
Frågor hänvisas till it@orebro.scout.se
Bifogat finns även en manual till att använda VoteIT.

Digitala trivselregler

❖ Se till så att din mikrofon är på “mute” då du inte skall tala i zoomrummet, för att minska bakgrundsljud som kan upplevas som störande
❖ Är ni flera i en familj som deltar på stämman och sitter i samma rum på olika enheter med en familjemedlem som talar i zoomrummet. Stäng då av ljudet på den enhet ni är uppkopplade på för att minska risken för rundgång i zoomrummet.
❖ Det är inget måste att ha webbkameran på, men det är trevligt att kunna se er som deltar.
❖ Vill ni ta ordet i zoomrummet för att ställa en fråga, gör ni det genom handuppräckning i zoomrummet.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen, Scouterna Örebro län

Bilagor:

Kallelse till distriktsstämma 2021

Användarmanual VoteIt

Röstlängd 2021

Våra stadgar rev. 2018

Handlingar 2021