Blankett rese- och kostnadsersättning

Blanketten kan fyllas i elektroniskt (den räknar och summerar automatiskt) eller för hand. Lämnas in tillsammans med kvitton som styrker utläggen. Utbetalning kommer endast ske vid korrekt ifylld blankett.

Glöm inte att skriva under!