Utmanarscout årskurs 9-gymnasiet

För utmanarscouten, som oftast går i årskurs 9 och på gymnasiet, har fokus i livet alder-utmanareskiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas, och där fyller scoutgemenskapen ofta en central roll.

Sökandet efter en egen identitet gör att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för vad som passar dem. Under ”prövotiden” definierar man sig själv utifrån attribut som klädstil och musiksmak, men även utifrån värderingar som ofta ser olika ut i olika grupper. Sökandet efter identitet handlar om en mängd olika ställningstaganden inom livets alla områden – sexuell identitet, religiös identitet och politisk identitet är bara några.

I Scouterna ställs utmanarna inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Scouterna provar på vuxenrollen och alla får utrymme att testa och hitta sina roller. Som utmanarscout får man ta ett stort ansvar samtidigt som det är okej att  vara barnslig eller bara vara. Utmanarna får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.