Upptäckarscout årskurs 4-5

Upptäckarscouten går oftast i årskurs 4 eller 5 i skolan. I den här åldern sker en kraftigalder-upptackare utveckling mot större självständighet. Upptäckarscouten kan ta vara på sig själv i betydligt större utsträckning än yngre scouter. Många av barnen i den här åldern har inte längre någon barntillsyn (till exempel fritids) på eftermiddagarna utan ser efter sig själva. De träffar ofta kompisar eller intresserar sig för fritidsaktiviteter på egen hand. De klarar av att fatta de beslut som krävs för att lösa praktiska problem de möter.

I upptäckaråldern kan det vara stora skillnader mellan varje barn, men i Scouterna får alla utrymme att utvecklas på sina villkor. Många upptäckare brinner för omvärlden och i Scouterna engagerar de sig i samhället tillsammans på ett konkret sätt. Upptäckarna testar olika roller och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser.

10–12-åringar lever sig gärna in i berättelser och friluftslivet fyller en viktig roll. Upptäckaren möter både äldre och yngre scouter och har redan provat att ha naturen som vardagsrum när det är dags att bli äventyrare.