Roverscout 18-25 år

För dig som är roverscout präglas livet många gånger av val. De flesta går i dag ett alder-rovertreårigt gymnasieprogram och tar studenten i början av roverscouttiden eller i slutet av utmanaråldern. Många ströjobbar med osäkra framtidsplaner, andra börjar studera på annan ort och de flesta flyttar från sina föräldrar. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. En trygg punkt kan vara att tillsammans med andra roverscouter arbeta med ett gemensamt projekt!

Genom att arbeta med ett roverprojekt  får du möjlighet att använda din kreativitet samtidigt som gruppens trygghet finns till hands. För många roverscouter är det värdefullt att kunna ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar men som roverscout har du också stora möjligheter att göra projekt med nya roverscoutvänner. Om du är intresserar av någon specifik fråga är det enkelt att bygga upp ett projekt just kring detta område. Det gör att du verkligen kan engagera dig i något du brinner för.

Som roverscout genomför du projekt, själv eller med andra och genom arbetet i de olika projekten växer du som människa. Du utvecklas som person och hjälper också andra att utvecklas. För att få stöd i din utveckling kan du ha en mentor i eller utanför Scouterna.